Konsert

Arrangörsinformation
 
För dig som arrangör erbjuder vi en etablerad musik- och underhållningsscen.
 
I vår stora konsertsal, Christina Nilsson salen, arrangeras allt från symfoni- och kammarmusik till föreläsningar, teater och rockkonserter. 
 
Är du intresserad av att genomföra en konsert eller ett evenemang och önskar boka eller ha mer information - kontakta oss! 
 
Tilda Borg Leion - Konsertansvarig
Telefon 0470-70 22 44
tilda.leion@elite.se
 
Peter Lindblom - Scenmästare
Telefon 0708-97 55 55
peter.lindblom@elite.se